Tusaagaard Put And Take
Karup Å Sø Fiskeri
H.P's Fiskesø
Skinderup Put & Take
Gudenådalens Lystfiskersø
Nørreris Put & Take
Engholm Lystfiskersø
Fiskbæk Å
Karup Å (Bøgelund)
Karup Å (Høgild)
Kås Hoved
Skals Å
Sønderlem Vig Kanal
Grønbæk Put & Take
Midtthy Fiskepark
Nørreå (Vejrum)
Lild Strand
Karup Å (rensningsanlægget)
Ydby Hede
Agger Tange Færgeleje
Torp Lystfiskersø
Nørå
Lundbro Put & Take
Ingstrup Mølle Fiskepark
Vile Put & Take
Salling Put & Take
Ballerum Lystfiskeri
Ræhr Fiskepark
T248
Agger Tange
Flade Sø
Hanstholm Havn
Helligsø Teglværk
Nees Sund Færgehavn
Nees Sund Teglværk
Røjensø Odde
Birkesø
Flyndersø
Jordbro Å
Karup Å ved Skive By
Bjørndrup/Årnakke
Dragstrup Vig
Feggerøn
Hanklit
Harre Vig
Thissinghus
Vester Assels
Vildsund
Ørndrup/Mågerodde
Gudenå (Tange Sø – Ulstrup)
Nørresø Viborg
Søndersø
Bonito (Hanstholm)
Mølboen
Yellow Reef
Bounty
Tindur
Thailand
Ny-Mini