Røjle Klint
Strib Odde (Fyret)
Strib
Avernakø
Børge's Put & Take
Lindegårdens Fiskesø
Kærsbygård Put & Take
Spodsbjerg Lystfiskersø
Egebjerggård
Enebærodde
Eskelund moserne
Flyvesandet
Æbelø
Blakstensodde, Ærø
Borgnæs Nakke, Ærø
Skjoldnæs, Ærø
Urehoved, Ærø
Dovnsklint
Fredsskov
Hov Fyr
Hov Nordstrand
Lehnskov
Lohals
Lundeborg ved kirken
Pæregård
Stenodde
Valdemar Slot
Vornæs
Knolden
Aalsbogaard Lystfiskersøer
Knæet (Dyndkrogen)
Nabbe
Sinebjerg
Stensbjerg Knæ
Sønderhjørne
Ballen Strand
Bjørnø
Faldsled
Gulstav Klint
Drejet, Ærø
Dyreborg Skov
Frankeklint
Egsmarken
Illebølle
Fredmose
Korsebølle Rev
Rudkøbing Havn
Leby
Svinø
Ny Lillebæltsbro
Lohals Havn
Lyø, sydsiden
Lyø, Klokkesten
Lyø Trille
Næbbesodde
Næbbet, Ærø
Næshoved
Oldemark, Ærø
Retmandsstenen
Langemark
Ristinge Hale
Kalvøre
Skarø Rev
Snøde Øre
Stengade Skov
Bagenkop Havn
Egeløkke
Søby Nørremark
Østrig, Langeland
Vejsnæs Nakke
Vitsø Mølle
Voderup Klint
Ærøs Hale
Enebærodde (indersiden)
Stenhovedet
Bregnør Fiskerleje
Langø
Korshavn
Horseklint
Sabbesborg
Skaboeshuse
Hanseodde
Katterød Rev
Damsbo
Skarris Odde
Helnæs inderside
Nordenhuse
Revsøre
Fønsskov Odde
Bogense Havn
Bjørnemose
Odense Å v/Muldtoftegård
Odense Å v/Lundegård
Odense Å v/Brobyværk
Odense Å v/Højrup
Tranekær Fyr
Bukkemose
Dageløkke
Emmerbølle
Færgeodde
Keldsnor Fyr
Lejbølle
Påø Strand
Svendborgsundbroen
Vognsbjerg
Skanseodde, Tåsinge
Thurø Dæmningen
Long Island
Long Forties
Bogense Lystfiskersø
Boelsbro, Lindøværftet
Bogensø, Dalby Bugt
Bøgebjerg Nord
Bøgebjerg Syd
Fyns Hoved
Gabet
Hverringe v/Mølleskov
Kerteminde Nordstrand
Klintebjerg, Odense Fjord
Lodshuse, Gabet
Lossepladsen
Lundsgård
Måle Strand
Odense Havn
Odense Kanal
Risinge Hoved
Stavreshoved Nord
Stavreshoved Syd
Vestermaen, Dalby Bugt
Odense Å (Åsum-Ejby)
Odense Å (Dalum)
Siø Dæmningen
Strandby
Fønsskov, Gamborg Fjord
Gals Klint
Hindsgavl
Teglgård
Bøsøre
Elsehoved Fyr
Kajbjerg Skov
Purreskov
Tårup Strand
Maegårds Odde
Thurø Rev
Vængemose
Øgavl
Båring Strand
Odense Å (Ydre stykke)
Skåstrup Strand
Stavrshoved, ved Kasmose
Varbjerg Strand
Vejlby Skov
Egense Dybet
Lunde Å
Stavis Å
Grasten
Ristinge Klint
Stokkebækken
Tressebølle Strand
Vindeby Strand
Odense Å (Fruens Bøge - Zoo)
Odense Å (Zoo - Munkemose)
Føns Vig
Husby Strand
Sandager Næs
Sønder Åby
Weddelsborg Hoved
Ålehoved
Asnæs v/Assens
Brænde Å
Helnæs Strand
Langøre (Helnæs Dæmningen)
Helnæs Fyr
Pugemølle Å
Sønderby Klint
Torø Huse
Å Strand v/Agernæs
Knudshoved v/Nyborg
Langesø
Slipshavn
Fyrholm (Nyborg)
Knasten
Kirsten (Spodsjerg)
Fie
Aventura
Mira III
Agernæs Saltvandssøer
Mosegårdens Put & Take
Langelands Lystfiskersø
Fyns Fiskevand
Højrupgård Put & Take
Midtfyns Put & Take
Blue Rock