Rettelse til artiklen om Kirkelte Lergrav20-01-2004
Af Kim Holm Boesen, Lokalrapportør

Jeg har bragt ikke korrekte oplysninger til torvs. Kaare Thyregod Skov- og Naturstyrelsen Københavns Statsskovdistrikt har oplyst at efter et møde med Danske Karpefiskerer overvejer Københavns statsskovdistrikt om der forsøgsmæssig skal indføres et forbud imod forfodring så der må kun fiskes med de boilies/agn der sider på krogen/hairrigget ikke noget med foderfelt eller lign men der er ikke truffet nogen beslutning endnu. Dog har Danske Karpefiskerer fået lovning på at søens store karper under alle omstændigheder ikke er fredløse fra 1. maj - de har fået en udsættelse mens skoven overvejer færdig. Den tidlige beslutning om fjerne af karperne skyldes at en biologisk undersøgelse/vurdering viser at Lergraven er det eneste vandhul i hele Københavns statsskovdistriktet der næsten er upåvirket af fosforbelastning da vandforsyningen kommer fra grundvand/regnvand der er ingen åbne tilløb og fraløb og fosfortilførelsen fra skoven er minimal.


 

Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk