900 nye søørreder02-06-2003
Af Kim Holm Boesen, Lokalrapportør

Inspireret af den seneste tids ørredfangster på Esrum sø måtte jeg bare ud på denne smukke torsdag. Sammen med Kim Wiborg dørgede søen tynd både på 15 og 20 m -uden resultat selvom jeg på ekkolodet kunne se enorme stimer af fødefisk. På et tidspunkt kunne ekkolodet ikke slå igennem - imponerende! Men ikke et hug -suk.

Så var der straks mere ved "fangsten" da jeg var oppe på Esrum Ålaug og deltage i udsætningen af de årlige 900 1 års fisk der bliver udsat ved Ellekilde. Det var flotte fisk de havde lavet i klækkeriet! En af dem var 35-38 cm.
Så tænk på det enorme frivillige arbejde der bliver lagt i Esrum Ålaug næste gang du får en ørred på nordkysten eller i Esrum sø. Og husk så Esrum øredcup med gode kontante præmier for ørreder fanget i søen eller åen!
Mere information: http://esrum-aalaug.fiskeringen.dk/


 

Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk