Frederikshavn Molerne

Frederikshavn Molerne


Ved Nordre mole - indsejlingen til Frederikshavn havn - kan man både fiske i selve havnebassinet eller langs stenene på ydre side. I selve havnebassinet kan der fanges fladfisk, ål, havørreder og makrel. Der fiskes med sildestykker, blink, orm, bobbelflåd, brød. På ydresiden af molen langs med stenene kan man være heldig at se multer der søger føde. Chancen for fangst af multer er til stede - prøv med brød. Havørreder og makreller svømmer langs med stenene. Der fiskes primært med spinnestang da fluekast ikke bliver brugt så meget pga bagkast (sten). Der ligger et lille rev ca. 150 meter ude når man kommer ned til molerne. Revet kaldes busserrevet. Det er ikke tilgængelig, og er oversvømmet ved højvande. Der står meget tit havørreder og hornfisk omkring revet der kan nås med et tungt blink. Men pas på - omkring revet står der altid en hel del åleruser og garn så pas på dit grej. Der fiskes en hel del om aften og natten, da fiskene kommer tæt ind under land langs med stenene. Fiskeri tidlig om morgenen bruges meget om sommeren. Brug gerne blanke blink (Toby 10- 12-16 g) - spinner kan bruges efter hornfisk. Fiskeri langs med stenene skal foregå forsigtigt pga glatte sten og hækbølger fra færgerne SÅ PAS PÅ. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn afholder hver år molefestival omkring august måned.


Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk