Munkholmbroen

Munkholmbroen


Området omkring Munkholmbroen er en ufattelig smuk fiskeplads. Helt fantastisk i solnedgang og gåsehuds-fremkaldende skøn i morgengryet når skoven bag dig vågner. Denne beskrivelse dækker området foran skoven nord og syd for broen. Syd for broen er bunden varierende mellem ren sandbund, sandbund med ålegræs og små og store sten med blæretang og ålegræs. Mange muslingebanker. Start med at affiske det lavvandede område midt på strækket før vadning. Du er ret hurtigt ude på ½ meter vand. Nord for broen er der foran Færgekroen en lille "bugt" med meget lavt vand. Ved ebbe kan der ses en tange vinkelret på broen som gør det muligt at vade langs sejlrenden og affiske denne. Pas på det kan blive MEGET dybt MEGET hurtigt. Følger du denne skrænt mod nord skal du trække mere og mere ind mod skoven jo længere væk fra broen du går, og husk også at affiske området bag dig. Bunden på hele dette stræk er stort set ens. De inderste 15-20 meter er sten og blæretang på ret lavt vand, og udenfor dette er der sandbund med ålegræs. I marts måned 1992 fik Bjarne Lindegaard på denne plads en rekordstor havørred på 13,2 kilo! Ørreden huggede på en sild som Bjarne havde fejlkroget...


Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk