Lindenborg Å (Louisendal - udløb)

Lindenborg Å (Louisendal - udløb)


Lindenborg å administreres på dette stykke hovedsageligt af Nordjysk Lystfiskeriforening og det er kun medlemmer som har fiskeret ved åen. Der er dog mulighed for at købe dagkort hos enkelte lodsejere langs åen b.la. ved Sejlflod-bro. Åen er 4-5 meter bred og har en jævn strøm. Den er fra Louisendal til udløbet i Limfjorden reguleret det meste af vejen, men der findes dog enkelte sving undervejs. Bunden er blandet sand/småsten med en masse store grødepuder, som giver mange gode skjulesteder for fiskene, ligesom der på stykket er en masse høller. Der kan med succes både orme- spinne- og fluefiskes i åen. Dog kan spinnefiskeriet besværliggøres en del om sommeren pga. de mange store grødepuder.


Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk