Gudenåen v/motorvejsbro

Gudenåen v/motorvejsbro


Gudenåen ved Motorvejsbroen v/ Randers er et stort fiskevand med et meget varierende fiskeri. På den nederste del af stykket fisker man i realiteten i den eneste flod i Danmark idet stykket nærmest Randers har flodkarakter. Der kan periodisk være et godt fiskeri efter aborre, sandart og især gedder. Gedder over 10 kg landes hvert år, mens aborrer over 1 kg heller ikke i sæsonen er et særsyn. Forholdene veksler mellem lavvandede partier med grøde og muslingebanker til dybe render med megen strøm og hård bund. De foretrukne fiskemetoder er spin med især spinner og woblere. Men i de seneste år har spinfiskeri med en død agnfisk vundet meget frem. Geddefiskeriet er normalt bedst fra november og frem til fredningen i april. Det bør også lige nævnes at de fleste geddefiskere genudsætter deres storgedder således at vi kan bevare det gode fiskeri for eftertiden. Aborrerne fanges bedst på spinner eller jig. Især den sidst nævnte kan give storfangster. Sandarten fanges mere spredt men der har været en tendens til at man i perioden Nov.- Dec. kan fange en del mindre sandart ( 1-2 kg ) nedstrøms Motorvejsbroen. Her har fiskeriet med død agnfisk virkeligt vist sin værdi. Medefiskeriet er ganske godt i Gudenåen men det er ikke i høj kurs blandt de lokale. Faktisk gøres de bedste fangster normalt af udenbys medefiskere. I vinterperioden fanges der i øvrigt pænt med "Grønlændere" i Stevnstrup-svingene. I sommerperioden fanges der også ganske pæne laks i disse sving. Fiskeriet er i øvrigt frit i Gudenåen fra Laksegården opstrøms Stevnstrup til Randers. Man skal dog naturligvis have det offentlige fisketegn.


Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk