Esrum Sø

Esrum Sø


Søen er ca 8 km lang og ca 1,5 km på det bredeste sted. Meget svingende dybdekurver. Største dybde ca. 30 meter. Der kan lejes både i Fredensborg havn. Pris for en dag med moter ca 300 kr. plus benzin. Der fiskes hovedsageligt gedder og aborrer. Geddefiskeriet starter 1. maj hvor der fiskes på mellem 3-8 m vand og jo længere frem på sæsonen man kommer jo dybere fiskes der. Sommer og efterår fiskes der meget på skrænter og banker. -Gode pladser om foråret kan nævnes Sandporten (nordenden) og kobæksvig. Efterår: Løjtnanten og diverse skrænter. Aborre fiskeriet er primært sommerfiskeri hvor der fiskes med glideflåd med små skaller eller store orm på 3-10 m vand. Aborren kan også træffes i store stimer på dybere vand, men for at finde stimerne er det nødvendigt med et ekkolod.


Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk