Kulstirenden

Kulstirenden


Benyt waders. Godt stræk til begge sider. Til højre (mod syd) kan der spadseres ca. 400 meter til et stort rev. Stykket hen til revet indeholder flere gode badekar der bør affiskes inden man vader ud, da havørreden går rimelig tæt mod land. Bunden er ret varieret med mange sten, store sten og pletter med ålegræs og muslingerev. Pas på ved vadning, specielt ved revet. Der kan være dybe huller mellem stenene, og stenene er ret glatte. Fiskeriet kan dog ødelægges ved østlig vind da kalken udvaskes og vandet bliver uklart. Jeg har dog fanget 2 havørreder omkring målet en dag hvor vandet var en smule uklart pga. udvaskning af kalk. Nogle gange er det kun de første cirka 40-50 meter fra kysten der er lidt mælkehvid pga. kalken, og ørreden jager i grænsen mellem det klare vand og uklare vand (altså inden for kastevidde). Pladsen fisker også godt om sommeren, men det skal være aften, nat eller morgen. Der kan fanges torsk (jeg har dog kun fanget mindre kysttorsk). Gode erfaringer med spinnefiskeri og forholdsvis aflange blink samt fiskeri med bobbleflåd og flue.


Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk