Thurø Rev

Thurø Rev


Vel nok en af Sydfyns bedste fiskepladser som foruden det gode fiskeri byder på en utrolig naturoplevelse. Hele revet fiskes bedst med Waders, men revets sydligste kyst er lidt dybere, og her kan fiskes fra land med lettere agn. Bunden ud for den sydlige del af revet er med mindre sten, muslinger, ålegræs og blæretang. Hvorimod hele den østlige side af revet mod Smøremosen byder på den fineste sandbund med pletter af ålegræs, muslinger og blæretang. På stykket ud for skoven mellem revet og smøremosen findes en del større sten, hvorfor der her må wades med forsigtighed specielt ved højvande. Hvilken side af revet der fisker bedst er svært at vurdere, men som et godt udgangspunkt kan man wade ud langs revets spids og herfra dække et bredt område. Bemærkninger: På revets sydvestlige kyst findes et fuglereservat hvor der er adgang forbudt i fuglenes yngleperiode. Dette er markeret med skilte.


Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk