Dronningmølle

Dronningmølle


Vadefiskeri. Fisk lige for enden af 7. Tangvej. Der er store sten og huller. Om vinteren er der chance for pæne kysttorsk. Fredningszone ved udløbet af Pandehave Å vest for 7. Tangvej. Fiskeriet er bedst lige efter hård pålandsvind (nordlig vind). Dårligt fiskeri ved østenvind. Fin plads hvor det er nemt at vadefiske. Fra pynten til venstre for badebroen og helt ind i bugten til højre løber der et mørkt bælte. Dette bælte er blandet blæretang og ålgræs med en del store sten jævnt fordelt. Man vader på sandbund og kaster ud over det mørke. Et fint fluested. Jeg har taget havørred, hornfisk og små torsk på pladsen. Det skulle efter sigende være en fin plads til fiskeri efter flade, hvis man kan kaste ud over "bæltet" . I sommermånederne kan natfiskeri anbefales.


Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk