Vellerup Vig

Vellerup Vig


En fin plads hvor det er nemt at vade fiske. Pga. af å udløbet i bunden af vigen er bunden af vigen fredet - det er afmærket med hvide pæle. Det er en udpræget vinter plads. Sent efterår og tidligt forår kan dog være godt. Kan man ramme tidpunktet hvor isen forlader vigen er der mulighed for at opleve at fantastisk fiskeri. Ude på hjørnet (højre side af vigen) er der en stor musling banke som ofte et godt sted. Om sommeren er natfiskeri det bedste på dette hjørne. Bunden er nogle steder lidt "mudderet".


Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk