Rærup

Rærup


Vadefiskeri. Spinne og fluefiskeri efter havørred. Fiskeri med flåd og orm m.m. efter havørred, og bundsnøre efter fladfisk fra stendæmningen mod Øst. I perioder kan der være mange hornfisk. Meget vekslende bund med ålegræs, muslingebanker og enkelte store badekar. Generelt meget dybt op til 10 m. i "kastet", da man er tæt på sejlrenden. Fiskeriet foregår både mod Øst - langs "dæmningen" hen mod Nordjyllandsværket og mod vest. PAS PÅ VED HØJVANDE, da der kan være meget dybt ved dæmningen, og der er mange store sten i vandet langs dæmningen.


Yderligere info
 • Kørselsvejledning
 • Lokalrapportør


 • Fangstrapporter Ingen poster fundet

  Fangstmuligheder
  Havørred
  Hornfisk
  Skrubbe

  Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk