KullerKuller
(Melanogrammus aeglefinus)


Det latinske navn fortæller om kullerens karakteristiske sorte plet over og bag brystfinnen. Kulleren er en fisk, som kan blive op til 1 m lang ved en vægt af over 10 kg. Imidlertid er kuller større end et par kilo sjældne.

 

Fangstmetode

Da kuller primært forekommer langt til havs, er den en sjælden og tilfældig gæst på lystfiskerens krog. Det er imidlertid en glimrende spisefisk, som derfor er genstand for et stort erhvervsfiskeri på begge sider af Nordatlanten.

Fredning

Ingen officiel fredningstid.

Midstemaal

35 cm. (Nordsøen, Østersøen og Bælterne)32 cm. (Skagerak og Kattegat)
Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk