Stenbider







Stenbider
(Cyclopterus lumpus)


Stenbideren er en af vore mest karakteristiske fisk, hvilket ikke mindst skyldes sugeskiven på kroppens underside. Sugeskiven, som er omdannede bugfinner, bruger stenbideren til at holde sig fast med på stenbunden. Fire rækker benknuder på siderne i stedet for skæl er et andet særkende for stenbideren.Stenbideren lever det meste af året på dybt vand ude i Skagerak og Nordsøen, men kommer om foråret ind på lavt vand for at gyde. Hannen bliver med sine max. 40 cm ikke så stor som hunnen, der kan blive op til 60 cm lang. Hunnen kaldes ofte ”kvabso” eller ”kulso” på grund af dens lidet flatterende udseende.

 

Fangstmetode

Stenbiderens levevis gør, at den uhyre sjældent havner på lystfiskerens krog. I stedet fanges den i garn af fiskere, der ofte er mere ude efter stenbiderens kostbare rogn end dens noget blævrede kød.

Fredning

Ingen officiel fredningstid.

Midstemaal

Ingen officiel mindstemål.
Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk