HvillingHvilling
(Merlangius merlangus)


Hvillingen er en lille torskefisk, der sjældent bliver større end 50 cm. Den kendes let fra torsken på en karakteristisk sort plet ved brystfinnen og på den manglende skægtråd, som fortæller, at hvillingen ikke som torsken er en bundlevende fisk. I stedet lever den lidt højere oppe i vandsøjlen, hvor den æder mindre sild, brisling og tobis med flere.

 

Fangstmetode

Hvillingen er en fornem spisefisk, som primært fiskes ude i Nordsøen. Den optræder ofte som bifangst på lystfiskerens krog, men er ikke som torsken genstand for noget målrettet fiskeri. Forekomsten af hvilling aftager jævnt fra Nordsøen gennem Skagerak og Kattegat til Østersøen, hvor den findes indtil Bornholm.

Fredning

Ingen officiel fredningstid.

Midstemaal

23 cm.
Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk