RudskalleRudskalle
(Scardinus erythrophtalmus)


Rudskallen er en nær slægtning til skalle og strømskalle, men i modsætning til disse er den mere aggressiv og jager aktivt efter smådyr og småfisk – de sidste især umiddelbart efter gydetiden i juni. Dens savtakkede svælgtænder er et godt tegn på fiskens aggressive livsførelse.Rudskallen kendes fra de øvrige skallearter på sin høje kropsform og blodrøde finner. Den lever eksklusivt i søernes rørsump – den stærkt begroede bredzone, hvor også karusse og suder træffes. Her jager den enkeltvis eller i små flokke.

 

Fangstmetode

Rudskallen fanges bedst under medefiskeri med stykker af regnorm eller andet på krogen. Men også fluefiskeren, der fisker små fluer højt i eller på vandet nær bredvegetationen, scorer godt blandt rudskallerne.

Fredning

Ingen officiel fredningstid.

Midstemaal

Ingen officiel mindstemål.
Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk