RødspætteRødspætte
(Pleuronectes platessa)


Rødspætten kan veje op til 7 kg, men bliver sjældent større end 3 kg i vore hårdt fiskede tider. Den er kendt for sine lange vandringer, hvor den kan tilbagelægge op til 30 km kilometer om dagen.Rødspætten har fået navn efter sine karakteristiske røde pletter, som er klart afgrænsede – på store fisk ofte med en lysende hvid ring omkring. I modsætning til skrubben har den en glat overflade.Rødspætten holder af koldere og mere salt vand end skrubben, hvorfor den skal søges på dybere vand længere fra land. Kan man finde en plet med sandbund på dybt vand, kan man gang på gang hente store rødspætter her. Rødspætten er typisk nataktiv.

 

Fangstmetode

Store rødspætter er udprægede rovfisk, der gerne jager mindre bundfisk. Mindre rødspætter holder sig i stedet til børsteorme og tilsvarende små fødeemner.Vil man derfor fiske målrettet efter store rødspætter, skal der bruges sildestykker eller hele tobiser på krogen. Mindre rødspætter fanges bedst med sandorm på krogen.Mange store rødspætter fanges på pirk – som bifangst under torskefiskeri.

Fredning

15/1 - 30/4 (Hun) - Skagerak, Kattegat, Vestlige Østersø, Øresund, Isefjorden, Roskilde Fjord og Limfjorden.

Midstemaal

27 cm.
Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk