SnæbelSnæbel
(Coregonus oxyrhynchus)


Snæbelen er som sin nære slægtning helten en laksefisk, der foretrækker mindre hurtigt strømmende vand. Den er en dårlig springer, der ikke kan forcere selv små hindringer. Den spidssnudede snæbel kan populært sagt betragtes som en havvandrende helt, der tåler saltvand.Snæbelen har i mange år været en truet fiskeart herhjemme og er derfor totalfredet i de vandsystemer, hvor den forekommer. Dens naturlige udbredelse dækker tilløbene til Vadehavet. I lighed med havørreden æder den sig stor i Vadehavet, men trækker op for at yngle i de ferske tilløb.

 

Fangstmetode

Snæbelens karakteristiske overbid indikerer, at den søger sin føde ved bunden. Den fanges af og til på orm som bifangst under havørredfiskeri, men skal genudsættes varsomt, da den er totalfredet.

Fredning

01/01 - 31/12 (totalfredet)Både i fersk- og saltvand.

Midstemaal

Om os | Site Map | Sikkerheds politik | Kontakt os | ©2004 Lystfiskeri.dk